BG | EN | RU |
Весела Любенова Стоева
Весела Любенова СтоеваВесела Любенова Стоева
Зам. председател на Съвета на директорите

Весела Стоева е родена на 05.04.1963 г. Завършва средно образование във Френска езикова гимназия "Г. Кирков" София през 1982 г., а след това продължава висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс" София, специалност "Финанси и кредит". Завършва през 1989 г.

В "Софарма" АД е от 2000 г. като Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на СД.

Професионалният й опит включва работа в големи български компании в различни браншове, сред които ВТО "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД.

Весела Стоева е също и заместник председател на Управителния съвет на "Елфарма" АД.

Владее френски, английски и италиански езици.
Омъжена, с две деца.