BG | EN | RU |
Андрей Людмилов Брешков
Андрей Людмилов БрешковАндрей Людмилов Брешков
Член на Съвета на директорите

Андрей Людмилов Брешков е роден на 19.10.1971 г. в гр. Пловдив. Завършва "Икономика и управление на отбраната" в Университет за национално и световно стопанство – гр. София. През 2004 г. защитава Магистърска степен в Американският университет – България.

От 1994 г. до 2000 г. работи в ЗПАД "България". От 2001 г. до 2005 г. работи последователно в Министерство на икономиката и Министерство на транспорта, като се занимава с фирменото управление и контрол на държавните дружества.

Участва в управлението на дружества като "Кремиковци" АД, "България Ер" АД и "БАЕЗ" АД. От 2006 г. работи във финансовата сфера. Участва в управлението на "Експат имоти" АДСИЦ и "Експат бета" АДСИЦ.

Владее английски и руски език. Женен с две деца.