BG | EN | RU |
Александър Викторов Чаушев
АлександърАлександър Викторов Чаушев Викторов Чаушев
Член на Съвета на директорите от 12 юли, 2011 година

Александър Чаушев е роден на 24.04.1965 година. През 1984 година завършва английската езикова гимназия в София, а по-късно през 1991 година приключва своето висше образование в Московски държавен институт по международни отношения.

Г-н Чаушев беше избран за член на Съвета на директорите на «Софарма» АД на Общото събрание на акционерите на дружеството,  което се проведе на 29 юни, 2011 година.

Професионалният опит на г-н Чаушев включва членство в ръководните органи на редица успешни дружества, сред които "Монбат" АД, Агрохолд АД, "Лукойл България" ЕООД и т.н. Своята кариера г-н Чаушев започва в Министерството на търговията като експерт през 1993 година.

Владее руски, английски и испански езици.