BG | EN | RU |
Завод за фармацевтични субстанции

Завод за фармацевтични субстанцииНовият завод за производство на фармацевтични субстанции от растителен произход е открит през 2008 г. Заводът е част от производствения цикъл на „Българска роза Севтополис"АД, гр. Казанлък и е уникален по рода си модул за преработка на лечебни растения до лекарствени субстанции.

В резултат на цикъл от високотехнологични процеси, свързани с пречистване, сушене, смилане, хомогенизиране и опаковане, годишно от 1500 тона растителни суровини /семена, стръкове и цветове/, тук се произвеждат 100 тона фармацевтични субстанции - активни вещества във вид на сухи и течни екстракти. Получените висококачествени лекарствени субстанции ще бъдат влагани в производството на оригиналните фитопродукти на „Софарма"АД – Табекс®, Трибестан®, Карсил®, Нивалин®, Бронхолитин® и др.

Капацитетът на фармацевтичното производство е 1 милиард таблетки годишно. Проектът и реализацията на завода изцяло съответстват на изискванията за Добра производствена практика за лекарства и фармацевтични субстанции.

Новопостроената сграда на завода е с разгърната застроена площ от 1600 кв.м., а инвестицията в новия проект е в размер на 5 млн. лв.

В „Българска роза Севтополис"АД работят 280 души, като новото високотехнологично производство
е с непрекъсваем трисменен режим на работа.