BG | EN | RU |
Таблетен завод
Таблетен завод на Софарма АД
Таблетен завод на Софарма АД
Таблетен завод на Софарма АД
Таблетен завод на Софарма АД
Таблетен завод на Софарма АД
Таблетен завод на Софарма АД

ЗА ПРОЕКТА

Проектът на новия технологичен завод за твърди лекарствени форми е изграден в съответствие с европейските изисквания за добра производствена практика и гарантира контролиране и лесна проследимост на производствения процес на всеки етап.

Проектът е за 75 мил. лева, от които 3 мил. 900 хил. лева са спечелени по ОП "Конкурентоспособност".

В новия завод за твърди лекарствени форми ще се произвеждат основните продукти от портфолиото на "Софарма" АД във следните фармацевтични групи: кардио-метаболитни, неврологични, психиатрични, белодробни и ОТС продукти – аналгетици и антипиретици. „Софарма“ АД е утвърден производител на  стерилни (инжекционни, лиофилни и инфузионни), течни,  супозиторни твърди и полутвърди лекарствени форми.

ТЕХНОЛОГИИ

За да се създаде чист продукт, трябва да се осигури чиста среда. Без да е нужна специфичната терминология можем да кажем, че тя се създава с цел  да пази продукта, да пази хората и да пази продукта от хората.

Сградата се състои от два основни корпуса. Единият корпус е производственият цех, който в основната си част е двуетажен. Първият етаж е изцяло производство, а вторият е изцяло техническо оборудване, чрез което се обслужва лежащото под него производство. Другият корпус е лабораторно- административен комплекс.

На ниво проект управлението на процесите, които консумират енергия е съобразено с последващите разходи в зависимост от натовареността на производството. На практика BMS-ът регулира системата така, че цехът консумира точно толкова енергия, колкото е необходима, за да се поддържат оптималните параметри във всеки един момент. Освен, че BMS-ът управлява всички параметри, той архивира данните и във всеки един момент може да се направи проверка в миналото какви са били параметрите във всяко помещение.

Технологичният процес изисква строго дефинирани параметри за производството на продукта на всеки етап, например постоянна температура 22+/-1 градуса, разлика в наляганията между производствените помещения и коридорите, различна влажност под 30% или между 30 и 60% в зависимост от продукта. BMS-ът управлява различните инсталации, така че да поддържат заложените от технолозите параметри. Например изискванията за чиста среда са до 100 000 частици с големина до 0.05 микрона в 1 кубичен метър, за сравнение в околната среда са между три и пет милиона. Близо 200 хиляди кубика въздух се обработват за час. Те, не просто минават, а се и филтрират, подгряват или охлаждат, в зависимост от температурата и сезона.

Движението на материалите и продукта става с помощта на специални обезпрашителни системи, които са за зареждане и за прехвърляне. Тук целта е да се произвеждат големи обеми, да има абсолютна последователност във всяка следваща стъпка, абсолютна еднородност на продукта, като същевременно се предпазва и околната среда.

В новия завод се използват както пречистена, така и питейна и промишлена вода. Тъй като процесът, който изисква потреблението на най-много вода е измиването на машините и съоръженията това се прави с WIP (пречистена вода) системи, които в сравнение с ръчното измиване спестяват много вода и гарантират качествено измиване на съоръженията.

Новият завод е с минимален отпечатък върху околната среда. Може би най-важната крачка в тази посока е многократното намаляване на количеството органични разтворители, които се използват в процесите на гранулиране и филмиране. Тези органични разтворители ще бъдат заменени с водни в новото ни производство, като по този начин годишното потребление на изопропанол ще намалее с до 20 000 килограма, а потреблението на ацетон с до 9 200 килограма. Инсталирани са и 8000 кв. м. фотоволтаици, които ще осигурят намаляването на емисиите на въглероден двуокис с до 900 тона годишно. Въздухът, който излиза от технологичните процеси минава през HEPA филтър и тогава попада в околната среда.

ЗАВОДЪТ В ЧИСЛА

• Инвестиция – 75 млн. лева
• Капацитет – 4 млрд. таблетки годишно при двусменен режим.
• 400 работни места, като 80 % от персонала, ангажиран в производството е с висше образование.
• Завод за твърди лекарствени форми – РЗП – 22 000 м²
• Лабораторно -  административен комплекс – РЗП – 5000  м²
• Високостелажен склад с 4200 палето места със система за електронно управление на материалите.
• Климатичната инсталация обработва близо 200 000 м³ за час и има 18000 м² въздуховоди. Осигурява контролирана работна среда за фармацевтичната промишленост.
• Строежът отне 2,5 години с постоянни работни места за 150 човека и над 100 000 отработени човекодни.
• Получени са материали, оборудване и услуги от над 200 български и чуждестранни доставчици.
• Положени са над 120 км кабели.