BG | EN | RU |
Правила за спонсорство

За въпроси, свързани с необходимостта от лечение и/или съдействие по здравни казуси, потърсете Фондация Помощ за благотворителността в България (ФПББ), наш партньор в редица инциативи. Не можем да поемем ангажимент от името на ФПББ, но специалистите, работещи там разполагат със знанията и уменията да окажат квалифицирано и адекватно съдействие и превръщат всеки поет от тях случай в кауза.

Правила за корпоративно, маркетингово спонсорство на Софарма АД