BG | EN | RU |


СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ
1. Технолог НРТФП
2. Експерт „Химико – фармацевтична оценка“


Sopharma


ТЕХНОЛОГ
Експериментална лаборатория по технология на лекарствени продукти
направление Развитие и технологии на фармацевтични продукти
Дирекция Управление на качествотоІ. Описание на длъжността
- Разработване, оптимизиране и валидиране на технологии за производство на:
•    твърди дозирани лекарствени форми /таблети и капсули/;
•    инжекционни лекарствени форми
•    галенични лекарствени форми (сиропи, мази, супозитории)
- Разработване предложения за нови продукти, съобразени с производствените възможности на „Софарма” АД

ІІ. Изисквания към кандидата
-  Висше образование:
•    магистър - специалност фармация е предимство
•    магистър по химия и/или биотехнология, инж. химик.
-  Английски език – писмено и говоримо;
-  Компютърна грамотност – MS Office

Специфични изисквания
- Познаване правилата за  добра производствена практика /GMP/;
- Познания по разработване на технологии за готови лекарствени продукти
- Познаването на статистическите методи за обработка и оценка на резултатите е предимство;

ІІІ. Опит на кандидата
- Опита на подобна позиция е предимство
- Минимум една година стаж във фармацевтично производство е предимство

За справки – тел. 02/ 813 4860
Sopharma


Експерт „Химико – фармацевтична оценка“
в дирекция „Управление на качеството“
отдел „Химико-фармацевтична оценка“


Изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование, магистър – фармация, химия, биотехнология
• Познания в областта на регулация, производство, контрол на лекарствата, Добра производствена практика, Добра клинична практика, Добра лабораторна практика
• Опит в изготвяне/оценка на химико-фармацевтичната част на досието за регистрация на лекарствен продукт – от 1 до 3 години.
• Добро владеене на английски език и/или руски език
• Отлична компютърна грамотност – MS Office

Основни функции на длъжността:

• Извършва оценка на химико-фармацевтичната част (Модул 3) от досиета за регистрация, пререгистрация и промени на лекарствени продукти съобразно нормативните изисквания.
• Осигурява изготвянето и оценка на Модул 2.3 от външен експерт и преводи на документацията на съответен език.
• Извършва оценка и окомплектова документация (ТД) за хранителни добавки и козметични продукти.
• Работи с компютърната система DMS (Documentation Management System).
• Контролира спазването на сроковете за изготвяне на технологичната и аналитична части на Модул 3, оценява и окомплектова документацията.
• Осигурява спазването на сроковете и качеството за изготвяне на Модул 2.3, отговори на забележки, преводи на документация на съответен език.

За справки – тел. 02/ 813 4860