BG | EN | RU |

Свободни позиции


Завод Софарма - Сандански, търси да назначи за производствената си база в гр. Сандански следният персонал:


Машинен оператор, фармацевтични продукти

Основни функции на длъжността:

 • Машинно производство  и опаковане на течни и твърди лекарствени продукти.
 • Своевременно отразяване на извършените дейности в партидните документи на продуктите

Изисквания към кандидата:

 • Образование - средно или средно специално – химическа или техническа специалност
 • Прецизност, точност и бързина при изпълнение на работните задължения
 • Готовност за работа на смени


Оператор ръчна опаковка


Основни функции на длъжността:
• Качествено и своевременно опаковане в първична и вторична опаковка;
• Подготовка, преопаковане, етикетиране на продукти в зависимост от конкретните поръчки;
• Своевременно отразяване на извършените дейности в партидните документи на продуктите;

Изисквания към кандидата:
• Средно образование;
• Прецизност, точност и бързина при изпълнение на работните задължения;
• Умение за работа в екип;
• Готовност за работа на смени;Лаборант – контрольор


Основни функции на длъжността:

 •  Извършва точни анализи и осъществява стриктен контрол по етапи на производствения процес при производство на медицински продукти, твърди и течни форми за постигане на качествена продукция съобразена с изискванията на СУК, ДПП и ДЛП;
 • Води точни и достоверни записи съгласно действащите процедури за дейността;
 • Извършва правилна експлоатация на лабораторни уреди


Изискване към кандидата:

 •  средно специално образование -  химия, биология, биотехнология.
 •  Компютърни умения – MS Office
 •  Предишен опит на подобна позиция в производствено предприятие ще се счита за предимство.Техници


Основни функции на длъжността:

 • Извършва ремонтни дейности по електрическата част на машини, апарати и съоръжения, намиращи се в експлоатация, във всички производствени, спомагателни и складови помещения на фирмата.
 • Извършва ремонтни дейности по електротаблата и силовите и осветителните инсталации, намиращи се в експлоатация във всички производствени, спомагателни и складови помещения и районното осветление.
 • Извършва дейности по експлоатация, мониторинг и поддръжка на съоръженията за компресиран въздух и трасетата към тях, парни и водогрейни съоръжения и принадлежащите към съответните съоръжения газови трасета.
 • Участва в монтажа на ново технологично оборудване и съоръжения.

Изисквания към кандидата:
- средно образование – електротехника, електроника
- професионален опит – минимум две години
- квалификационна група – четвърта
- точност и прецизност при изпълнение на служебните задълженияИнженери

Основни функции на длъжността:

В зависимост от специалността и опита отговаря за:

 • Осигуряване на безаварийна и качествена работа на машини и съоръжения във фирмата, като отговаря за тяхната изправност
 • Навременното и качествено извършване на ремонтните дейности
 • Навременно осигуряване и поддържане на достатъчни наличности от резервни части и материали при оптимални разходи за тях и др.

Или:

 • Участва при отстраняване на аварии по електрониката и автоматиката на машините и съоръженията на територията на производствената площадка;
  • Оказва методическа помощ по отношение електрониката и автоматиката на машините и съоръженията;
  • Организира оперативната и профилактична дейност на оборудването и съоръженията;
  • Организира монтажа, пускането и валидирането на ново оборудване;

Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо образование – Машинен инженер / Инженер „Автоматика” или „Електроника”;
 • минимум 3 години трудов стаж по специалността
 • Опит в поддръжка на производствено оборудване ще се счита за предимство
 • Добри компютърни умения - Word, Excel
 • Английски езикНашето предложение:

 • Въвеждащо обучение за наети служители без опит
 • 6-месечен пробен период
 • Възнаграждение с пълна осигуровка, съобразено с изискванията за длъжността
 • Социален пакет
 • Възможност за развитие в динамична и развиваща се компания
 • Работно място – завод Софарма Сандански – Индустриална зона


Sopharma