BG | EN | RU |
Съвет на директорите

Огнян Иванов Донев Огнян Иванов Донев

Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Огнян Донев е роден на 22.12.1957г. Завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София. През 1986г. защитава  докторска степен по икономика в Берлин.

Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на "Софарма"АД от октомври 2000г.

Той също така е и:

• Председател на Съвета на директорите на Софарма АД
• Член на Консултативния комитет на КРИБ
• Член на Германо-българската индустриално-търговска камара
• Член на Националната комисия по корпоративно управление
• Председател на Международната търговска камара за България
• Член на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация
• Член на Управителния съвет на БТПП
• Председател на Настоятелството на Медицински университет София
• Вицепрезидент на Виенския икономически форум
• Член на Американската търговска камара в България (AmCham)
• Член на Контролния съвет към българската мрежа на Глобалния договор на ООН
• Носител на приза "Буров" за индустриално управление

Участвува в управителните или контролни органи на редица дружества.

Женен е и има двама сина. Владее немски, английски, руски и италиански.Весела Любенова СтоеваВесела Любенова Стоева
Зам. председател на Съвета на директорите

Весела Стоева е родена на 05.04.1963 г. Завършва средно образование във Френска езикова гимназия "Г. Кирков" София през 1982 г., а след това продължава висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс" София, специалност "Финанси и кредит". Завършва през 1989 г.

В "Софарма" АД е от 2000 г. като Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на СД.

Професионалният й опит включва работа в големи български компании в различни браншове, сред които ВТО "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД.
Весела Стоева е също и заместник председател на Управителния съвет на "Елфарма" АД.

Владее френски, английски и италиански езици.
Омъжена, с две деца.
АлександърАлександър Викторов Чаушев Викторов Чаушев
Член на Съвета на директорите от 12 юли, 2011 година

Александър Чаушев е роден на 24.04.1965 година. През 1984 година завършва английската езикова гимназия в София,
а по-късно през 1991 година приключва своето висше образование в Московски държавен институт по международни отношения.

Г-н Чаушев беше избран за член на Съвета на директорите на «Софарма» АД на Общото събрание на акционерите на дружеството,
което се проведе на 29 юни, 2011 година.

Професионалният опит на г-н Чаушев включва членство в ръководните органи на редица успешни дружества, сред които "Монбат" АД, Агрохолд АД, "Лукойл България" ЕООД и т.н. Своята кариера г-н Чаушев започва в Министерството на търговията като експерт през 1993 година.

Владее руски, английски и испански езици.

Огнян Кирилов Палавеев
Огнян Кирилов Палавеев
Член на Съвета на директорите

Д-р Огнян Палавеев е роден на 22.05.1949 година в гр. София.

Г-н Палавеев има завършено икономическо образование в Германия и над 37 години опит в областта на икономиката и търговията.

От 15 години е Изпълнителен директор на "Унифарм" АД, а от близо 8 е член на Съвета на директорите на "Софарма" АД.

Владее немски и руски езици. Г-н Палавеев е женен, с две деца.


Андрей Людмилов БрешковАндрей Людмилов Брешков
Член на Съвета на директорите

Андрей Людмилов Брешков е роден на 19.10.1971 г. в гр. Пловдив. Завършва "Икономика и управление на отбраната" в Университет за национално и световно стопанство – гр. София. През 2004 г. защитава Магистърска степен в Американският университет – България.

От 1994 г. до 2000 г. работи в ЗПАД "България". От 2001 г. до 2005 г. работи последователно в Министерство на икономиката и Министерство на транспорта, като се занимава с фирменото управление и контрол на държавните дружества.

Участва в управлението на дружества като "Кремиковци" АД, "България Ер" АД и "БАЕЗ" АД. От 2006 г. работи във финансовата сфера. Участва в управлението на "Експат имоти" АДСИЦ и "Експат бета" АДСИЦ.

Владее английски и руски език. Женен с две деца.