BG | EN | RU |
Послание
Огнян Донев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Софарма АД

Скъпи приятели,

Тази година бих искал да започна своето обръщение към всички вас с пожелание да бъдем здрави, упорити, непоклатими в отстояването на нашите принципи и в защитата на стойностните неща, в които вярваме.

Въпреки, че живеем във времена на преход и на сблъсък на поколения, да се грижим за здравето, своето и на нашите близки, остава приоритет в обществото.  Този приоритет определя и нашата отдаденост в работата ни, независимо от трудностите. Политическата, социалната и икономическа нестабилност на основните ни износни пазари предопредели до известна степен финансовото ни представяне през 2015 година. Успяхме да запазим позициите си на вътрешния пазар, но въпреки това общите ни приходи от продажби и EBITDA намаляха с 13.7%. Този ефект беше очакван, макар и разбира се нежелан.

Успехите ни през годината бяха обусловени от стратирането на стратегически, дългосрочни и мащабни проекти в цялата група, включително продажбата на акциите ни в дъщерното ни дружество Екстаб, което надяваме се отваря вратите за следващи стъпки в регистрацията на Табекс на нови, много по-перспективни пазари. Нашето дъщерно дружество Софарма Трейдинг АД навлезе на пазара в Сърбия и с малки стъпки изгражда партньорства и бизнес. Примерите са много.

Годината, в която навлизаме изглежда също ще бъде изпълнена с изненади. Вярваме, че ще ги посрещнем по най-разумния начин и тъй като от опит знаем, че във всяка негативна на пръв поглед ситуация се крие една възможност, ще се опитаме да я използваме.

Благодарим за доверието.


д.и.н. Огнян Донев,
Председател на Съвета на директорите
и Изпълнителен директор на „Софарма” АД