BG | EN | RU |

Решение на ръководството

С решение на ръководството на Софарма АД от началото на 2015 година ограничаваме спонсорските и рекламни участия на компанията до второ нареждане.

Благодарствени писма

Благодарствени писма

Благодарствени писма, брошури и сертификати за дарител към
компания Софарма АД
повече
 
История на дружеството

История на дружеството       

75 години традиция и модерно
производство, високи стандарти и качество на продукцията
повече
 
Контакти

Контакти със Софарма АД

Контакти със Софарма АД - структурни звена, търговски представители и дистрибутори
повече